Allmänt om verksamheten

BRF Blompottan 5 bildades år 2007 då föreningens stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen var tidigare en ekonomisk förening. 

Fastigheten

Byggnaden är uppförd 1945 och består av 26 lägenheter och en lokal. Till byggnaden hör också 6 stycken parkeringsplatser som hyrs ut till föreningens medlemmar.